SmartDosett läkemedelspåminnare

Enkel hjälp att komma ihåg att ta läkemedlen!

SmartDosett fungerar parallellt med den traditionella läkemedelsdosetten. SmartDosett är en plattform ovanpå vilken dosetten med läkemedlen placeras. Därefter inställs 1-6 tidpunkter för tagning av läkemedel i den användarvänliga enheten, tidpunkterna upprepas varje dag.

När det är dags att ta läkemedlen, påminner enheten om saken genom rösthandledning. Talet finns förutom på svenska också finska och engelska.

SmartDosett känner av på dosettens eller dosfördelningslådans vikt att läkemedlen har tagits, när dispenseraren har förflyttats från enheten och ställts tillbaka. Den fungerar också bra med dosfördelningslådan.

Enheten kräver inte några separata programvaror, endast ett separat SIM-kort som ansluts till enheten.

Därutöver kan man till plattformen ansluta SmartSäkerhet: säkerhetsarmband, vattenskadevakt, dörrvakt och brandvarnare.

FUNKTIONSPRINCIPEN

Läkemedelspåminnaren utnyttjar modern teknik och ger stöd för minnet åt personer som ännu bor hemma och egenhändigt tar sina läkemedel. Den lämpar sig väl för professionella och/eller anhöriga som vill övervaka tagningen av läkemedlen. Den lämpar sig också för jäktade och aktiva personer som har behov av regelbunden tagning av läkemedel.

Enkel att ta ibruk

Några separata applikationer behövs inte. I SmartDosett kan man använda en vanlig dosett med fyra fack för varje veckodag, eller apotekets färdigt fyllda läkemedelsdospåsar i sina egna lådor.

Enkel tidsinställning

I SmartDosett kan man ställa in 1–6 påminnelsetider i dygnet. Läkemedelstagningstiderna kan bekvämt styras med fjärrstyrning.

Tydlig rösthandledning

Ett larmljud för tagningen av läkemedel avges och en röst uppmanar patienten att ta sina läkemedel. Man kan välja antingen en kvinnlig eller manlig röst för rösthandledningen. Förutom på finska, kan enheten handleda användaren också på svenska eller engelska.

Fjärrkontrollerad

De anhöriga eller professionella inom hälsövärlden kan ge instruktioner om att ta läkemedlen genom enheten, på distans.

Trygg att använda

Om dosetten lyfts bort från SmartDosett vid fel tidpunkt, då varnar enheten om att det inte är rätt tid att ta läkemedlen. På samma sätt uppmanar enheten användaren att ställa dosetten tillbaka på sin plats efter tagningen av läkemedlen.

Kontakt med telefon

Till SmartDosett kan man ansluta upp till fem användare som blir informerade om läkemedlen inte har tagits. SmartDosett skickar antingen ett textmeddelande eller ringer, om läkemedlen inte har tagits och hjälp behövs.

Den fungerar också utanför hemmet

När man lämnar hemmet kan man ta med sig endast dosetten utan den egentliga SmartDosett-enheten. När man inte är hemma kan SmartDosett påminna om tagningen av läkemedlen med textmeddelande eller genom att ringa.

KOSTNADER

Månadsavgifter debiteras inte för användningen av enheten. Efter köpet av enheten betalar du enbart för SIM-kortsanvändningen som telefonoperatören debiterar för. SmartDosett kan också ge besparingar, med hjälp av den kan man minska antalet hemvårdsbesök!

Erfarenheter

I 2020–2021 blev SmartDosett testad på äldringar som ännu bor hemma. Under testningen förbättrade tre av fem klienter sin egen medicinimplementering.

"Jag är mycket nöjd med enheten – mitt blodtryck förbättrades eftersom jag tog medicinen vid samma tidpunkt, och tagning av läkemedlen är bättre kontrollerad."
"Det underlättar vardagen mycket när jag inte behöver oroa mig för om jag har tagit medicinen eller inte."
"När den ständiga medicineringen börjar bli tröttsam, är en talande läkemedelspåminnaren som en sporttränare."
"Om du kan använda en blodtrycksmätare kan du också använda den här enheten."

Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia

Pidemmässä seurannassa verenpainearvot tasoittuvat asiakkaan otettua lääkkeet säännöllisesti
Ylihoitaja
Sujuvoittaa kotikäyntejä, jolloin aikaa jää muiden kuulumisten/asioiden hoitoon.
Pirkko
Lähihoitaja
Mahdollistaa itsenäisen lääkkeiden ottamisen ja pidentää asiakkaan itsenäistä kotona asumista. Lisäksi puheohjaus auttaa lääkkeiden ottamisessa
Pekka 54
omainen
Soveltuu lievästi muistisairaille ja muistutus tuo turvallisuuden tunteen.
Pekka 54
omainen
Rulla till toppen