SmartDosett läkemedelspåminnare

tryggt boende hemma

för behov av stöd i ett tidigt skede

SmartDosett och SmartSäkerhet är för äldre* avsedda lösningar, med vilkas hjälp man kan leva ett tryggt självständigt och bra liv i sitt eget hem så länge som möjligt. Våra kunder är både hushåll, dvs. de äldre själva och deras anhöriga, och professionella hälsovårdare, exempelvis hemvårdsföretag.

Förutom för äldre kan lösningarna lämpa sig för exempelvis patienter som behöver långtids läkemedelsbehandling eller för jäktade personer i arbetslivet, vilka måste komma ihåg den dagliga läkemedelsbehandlingen.

SmartDosett
läkemedelspåminnare

Minnesstöd för personer som själva administrerar läkemedel.

SmartSäkerhet
- HEMMETS SÄKERHETSCENTER

SmartSäkerhet är ett system, till vilket man vid behov kan ansluta ett säkerhetsarmband, en brandvakt, en vattenskadevakt och dörrvakt.

För hushållen

– enkel omsorg, också på distans.

För professionella inom hälsovården

– hjälp och stöd i klienternas vardag.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Rulla till toppen