För professionella inom hälsovården

Våra lösningar SmartDosett och SmartSäkerhet är lösningar för stöd i ett tidigt skede i omsorgen av äldre. De ger klienten den viktiga känslan av att hen fortfarande har självbestämmanderätt och kan klara sig i sitt eget hem, även om hen behöver hemvård.

Särskilt, SmartDosett, med vars hjälp man kan ombesörja rätt läkemedelstagning på rätt tidpunkt, har visat sig vara en utmärkt lösning för många hemvårdsklienter. Vi har samarbetat och utvecklat produkterna tillsammans med flera professionella inom hälsovården och vilka hemvårdsklienter SmartDosett har gynnat mest:

Hos personer, hos vilka vården av deras bassjukdomar med läkemedel har varit instabil, har man med hjälp av SmartDosett uppnått balans i vården.

Eftersom SmartDosett på ett pålitligt sätt påminner om när man ska ta läkemedlen, är det enkelt och säkert för klienten att själv ta sina läkemedel i sitt eget hem. Vid behov kan hemvården ändå kontrollera användningen av SmartDosett, så att dosetten endast innehåller läkemedel för de närmaste dagarna. I stället för dosetten kan man i enheten placera en dispenserare av läkemedelsdoser, i vilken läkemedlen är färdigt förpackade i dospåsar.

Förutom att SmartDosett påminner om läkemedlen med larm och röststyrning, så kan vårdpersonalen skriftligen stöda klientens minne genom personliga anvisningar.

Digitaliseringen – användningen av tekniska hjälpmedel – blir för närvarande allt vanligare och vardagligare inom hälsovården. Man rekommenderar att de professionella inom vården känner till vilka olika hjälpmedel som finns, såsom robotar, applikationer och anordningar.

Jämfört med exempelvis läkemedelsrobotar är SmartDosett en märkbart kostnadseffektivare lösning för stöd i ett tidigt skede. SmartDosett är också enkel och användarvänlig och den kräver ingen installation av någon separat applikation.

När SmartDosett tar hand om läkemedelstagningen, då blir det mer tid för hemvården för annan vård och exempelvis tid för en pratstund!

Rulla till toppen