För hushållen

Många äldre klarar sig bra i sitt eget hem och kan ta hand om de vardagliga bestyren. Många har dock läkemedel som de regelbundet ska ta och i takt med stigande ålder försämras minnet eller man drabbas av en minnessjukdom. Blir läkemedlen med säkerhet tagna?

För att läkemedlen ska ha effekt, ska de tas på rätt tidpunkt. Man måste också observera läkemedelssäkerheten, alltså att man inte av misstag tar för mycket läkemedel. Läkemedelsfrågorna kan bekymra både patienten och hens anhöriga.

SmartDosett är en lösning för detta, eftersom den påminner om läkemedelstagningen både genom larm och rösthandledning. Till SmartDosett ansluter man en vanlig läkemedelsdosett eller alternativt en läkemedelsdispenserare som innehåller läkemedel i färdiga dospåsar. Användningen av SmartDosett-enheten kräver inte några större kunskaper, det viktigaste är att man själv kan ta läkemedlen från dosetten när den uppmanar en att göra det. Och man måste kunna ställa dosetten tillbaka på sin plats.

För en äldre (eller vem som helst som behöver långvarig läkemedelsvård) ger SmartDosett den viktiga känslan av att man klarar sig och bibehåller självbestämmanderätten. Åt den anhöriga ger SmartDosett sinnesfrid, eftersom hen vid behov får information till sin telefon om läkemedlen inte har blivit tagna.

För många innebär användningen av SmartDosett kostnadsbesparingar, eftersom man med hjälp av den kan minska hemvårdens besök!

SmartSäkerhet stöder självständigt boende

Parallellt med SmartDosett erbjuder vi SmartSäkerhet som är hemmets smarta säkerhetscenter. SmartSäkerhet kan tas ibruk också utan SmartDosett.

SmartSäkerhet talar inte och inte uppmanar inte till någon handling, såsom SmartDosett gör, utan den fungerar närmast bara i bakgrunden. Till den kan man ansluta olika säkerhetsegenskaper, dvs. säkerhetsarmband, brandlarm, vattenskadevakt och dörrvakt samt telefonnumret till högst fem anhöriga.

Enheten skickar ett meddelande till de anhörigas telefoner eller ringer ett samtal när något av följande händer:

man trycker på säkerhetsarmbandets knapp

det rinner vatten in i vattenskadevaktens sensor

till exempel diskmaskinen läcker

brandlarmet avges

dörren öppnas när den inte ska öppnas

dörrvakten upptäcker att dörren öppnas när den inte ska öppnas (t.ex. på natten)

SmartSäkerhets viktigaste uppgift är informera de anhöriga om en avvikande situation, så att de ska kunna reagera på den. Därutöver larmar brandlarmet de boende i normal ordning.

Rulla till toppen