Företaget

Dose Control Oy

är ett finländskt teknikföretag som har verkat i 21 år inom hälsovården. I Dose Control utvecklade man en enhet som påminner om tagningen av insulin, med syftet att stöda diabetespatienterna med vårdbalansen.

Historian

Läkemedelspåminnarens utvecklingsresa har sin början i grundarens, Kari Koranders, bekymmer för hur hans far med Alzheimer egenhändigt skulle klara sig hemma och ta sina läkemedel. Fadern kom inte ihåg att ta sina läkemedel på rätt tid och glömde ständigt tidpunkterna, och användningen av enbart en läkemedelsdosett var inte tillräcklig hjälp.

Kari började fundera på hur hans far skulle klara sig att ta sina läkemedel. Som anhörig kunde han inte hela tiden påminna om saken och enbart ett telefonsamtal räckte inte till, eftersom hans far kanske hade tappat bort sin dosett och handledning via telefonen var inte tillräcklig. Någonting måste göras, så att fadern kunde fortsätta sitt självständiga liv hemma så länge som möjligt. Det fanns ett stort behov av en smart enhet.

Fadern lärde sig att använda enheten som avgav larm och med rösthandledning uppmanade fadern att ta läkemedlen från dosetten. Fadern klarade de vardagliga utmaningarna och han lärde sig att ta läkemedlen på rätt tid. Med hjälp av enheten klarade han till ända livets slut av sin läkemedelsvård själv.

Värden

Sjukdomarna och de till dem associerade sjukdomarna hos personer med långtidsläkemedelsbehandling utgör en betydande del av hälsovårdens totala kostnader.

Man ska sträva efter att minska kostnaderna inom hälsovården. Samtidigt är det viktigt att sträva efter att underlätta det dagliga livet för personer med långtidsläkemedelsbehandling och deras anhöriga. Dessa båda delar – både de individuella och samhälleliga behoven – står i centrum för Dose Controls produktutveckling.

Den rätta vårdbalansen innehar en nyckelposition, eftersom förlusten av den innebär allvarliga påföljder för individen och kostnader för hälsovården. Vår SmartDosett-lösning är utvecklad för att upprätthålla en god vårdbalans.

Både SmartDosett och vår andra produkt SmartSäkerhet underlättar vardagen och ger trygghet åt personer med långtidsläkemedelsbehandling, som exempelvis äldre.

Visionen

Dose Control utvecklar, tillverkar och marknadsför högklassiga produkter som underlättar det dagliga livet för personer med långtidsmedicinering och deras anhöriga.

En prisbelönt produkt

Läkemedelspåminnaren, SmartDosett, har tidigare framtagits under namnet Diacon år 2001. Republikens president, Tarja Halonen, beviljade år 2001 priset INNOSUOMI för utvecklingen av läkemedelspåminnaren Diacon.

Rulla till toppen