ÄlyDosetti lääkemuistuttaja

Helppo apu lääkkeiden oton muistamiseen!

ÄlyDosetti toimii perinteisen lääkeannostelijan eli dosetin rinnalla. ÄlyDosetti on alusta, jonka päälle dosetti lääkkeineen asetetaan. Sen jälkeen helppokäyttöiseen laitteeseen ohjelmoidaan 1–6 lääkkeenottoaikaa, jotka toistuvat päivittäin.

Kun on aika ottaa lääkkeet, laite muistuttaa siitä ääneen puhumalla. Puheen saa suomen lisäksi englannin ja ruotsin kielellä.

ÄlyDosetti tunnistaa dosetin tai annosjakelulaatikon painosta lääkkeet otetuksi, kun annostelija on siirretty pois laitteen päältä ja asetettu takaisin. Se toimii hyvin myös annosjakelulaatikon kanssa.

Laite ei vaadi erillisiä ohjelmistoja, vain erillisen SIM-kortin, joka liitetään laitteeseen.

Lisäksi alustaan voidaan kytkeä ÄlyTurva: turvaranneke, vesivahinkovahti, ovivahti ja palovaroitin.

TOIMINTAPERIAATE

Lääkemuistuttaja hyödyntää nykytekniikkaa tarjoten muistitukea vielä kotona omatoimisesti lääkkeitä ottavalle henkilölle. Sopii hyvin ammattilaisille ja/tai omaisille, jotka haluavat seurata lääkkeen ottoa. Sopii myös kiireisille ja meneville ihmisille, joilla on tarve säännölliseen lääkkeenottoon.

Helppo ottaa käyttöön

Erillisiä sovelluksia ei tarvita. ÄlyDosetissa voidaan käyttää tavallista dosettia, jossa on jokaiselle viikonpäivälle neljä lokeroa, tai apteekin valmiiksi annostelemia lääkeannosannospusseja niiden omassa laatikossa.

Helppo ajastus

ÄlyDosettiin voidaan asettaa 1–6 muistutusaikaa vuorokaudessa. Lääkkeenottoaikoja voidaan ohjata kätevästi etäohjauksella.

Selkeä ääniopastus

Lääkkenotosta annetaan hälytysääni ja puhumalla kehotetaan ottamaan lääkkeet. Puheääneksi voi valita joko naisen tai miehen äänen. Suomen lisäksi laite voi ohjata käyttäjää ruotsiksi tai englanniksi.

Etäohjattava

Läheinen tai terveydenhuollon ammattilainen voi tarvittaessa etäyhteydellä opastaa lääkkeenotossa laitteen kautta. Myös lääkkeenottoaikoja voidaan muuttaa etäyhteyden kautta.

Turvallinen käyttää

Jos dosetti nostetaan ÄlyDosetista väärään aikaan, laite varoittaa, että nyt ei ole aika ottaa lääke. Samoin laite kehottaa palauttamaan dosetin lääkkeenoton jälkeen paikoilleen.

Puhelinyhteys

ÄlyDosettiin voi yhdistää jopa viisi käyttäjää, jotka saavat tiedon, jos lääkkeitä ei ole otettu. ÄlyDosetti joko lähettää tekstiviestin tai soittaa, jos lääkkeitä ei ole otettu ja tarvitaan apua.

Toimii myös kodin ulkopuolella

Kun lähtee pois kotoa, voi ottaa mukaan vain dosetin ilman varsinaista ÄlyDosetti-laitetta. Kotoa poissa ollessa voi ÄlyDosetti muistuttaa lääkkeistä tekstiviestillä tai soittamalla.

Asiakkaiden kokemuksia

Vuosina 2020-2021 ÄlyDosettia on testattu kotona asuvien ikäihmisten parissa Testauksen aikana oma lääkehoidon toteutuminen parantui kolmella asiakkaalla viidestä

"Jos osaa käyttää verenpainemittaria, osaa käyttää tätäkin laitetta.”
"Olin erittäin tyytyväinen laitteeseen – verenpaineeni parantui lääkkeenoton tapahduttua aina samaan aikaan, ja lääkkeenotto oli paremmin hallinnassa."
"Helpottaa paljon arkea, kun ei tarvitse jännittää, tuliko lääkkeet otettua vai ei."
”Kun jatkuva lääkkeiden ottaminen alkaa väsyttää, puhuva lääkemuistuttaja on kuin urheiluvalmentaja.”

Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia

Pidemmässä seurannassa verenpainearvot tasoittuvat asiakkaan otettua lääkkeet säännöllisesti.
Sujuvoittaa kotikäyntejä, jolloin aikaa jää muiden kuulumisten/asioiden hoitoon.
Mahdollistaa itsenäisen lääkkeiden ottamisen ja pidentää asiakkaan itsenäistä kotona asumista. Lisäksi puheohjaus auttaa lääkkeiden ottamisessa
Soveltuu lievästi muistisairaille ja muistutus tuo turvallisuuden tunteen ja ja tarvittaessa voi annosjakelulaatikon sijoittaa alustaan.
Scroll to Top