Vanliga frågor

Nej. Enheten kräver inte några separata applikationer, utan den fungerar med SIM-kortet som sätts i enheten.

Tyvärr inte. SmartDosett är avsedd som minnesstöd för personer som ännu bor hemma och egenhändigt tar sina läkemedel. Vid en lindrig minnessjukdom är enheten ett utmärkt stöd.

SmartDosett fungerar väl tillsammans med både dosetten och dosfördelningslådan, eftersom båda väger tillräckligt mycket SmartDosett känner av att dosetten eller dosfördelningslådan har flyttats bort från enheten, varvid den tolkar att läkemedlen har tagits.

Ja. För närvarande finns SmartDosetts rösthandledning tillgänglig också på svenska och engelska.

Om läkemedlen inte tas på den första uppmaningen, så kan man ställa in enheten så att den påminner på nytt med exempelvis 5 minuters mellanrum i en timmes tid.

Ja. Dosetten har fack för högst 4 doser per dag och högst 6 påminnelser om dagen kan ställas in i SmartDosett. Den kan också påminna exempelvis om en injektion, tagning av en lösning eller användning av inhalator.

Smartdosett är avsedd endast som stöd för läkemedelsbehandling, dvs. Enheten kan inte användas för andra påminnelser i vardagen.

Det gör den inte, eftersom enheten inte är utrustad med kamera. SmartDosett känner av att dosetten har tagits bort från plattformen och ställts tillbaka, på basis av detta antar den att läkemedlen har tagits.

Rulla till toppen