Terveydenhuollon ammattilaisille

Ratkaisumme ÄlyDosetti ja ÄlyTurva ovat varhaisen tuen ratkaisuja ikäihmisen hoitoon. Ne antavat asiakkaalle tärkeän tunteen siitä, että hänellä on yhä itsemääräämisoikeus ja hän pystyy pärjäämään omassa kodissaan, vaikka tarvitseekin kotihoitoa.

Etenkin ÄlyDosetti, jonka avulla huolehditaan oikeasta ja oikea-aikaisesta lääkkeenotosta, on monille kotihoidon asiakkaille erinomainen ratkaisu. Olemme tehneet yhteistyötä ja tuotekehitystä useiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja nähneet, millaisten kotihoito-asiakkaiden hoidossa ÄlyDosetista on ollut eniten hyötyä:

Henkilöt, joiden perussairauden hoito lääkkeillä on ollut epävakaata, ovat ÄlyDosetin avulla saavuttaneet hoitotasapainon.

Koska Älydosetti muistuttaa lääkkeenotosta luotettavasti, lääkkeidenotto sujuu helposti ja varmasti asiakkaalta itseltään omassa kodissa. Tarvittaessa kotihoito voi kuitenkin kontrolloida ÄlyDosetin käyttöä niin, että dosetti sisältää vain muutaman seuraavan päivän lääkkeet. Dosetin sijaan laitteeseen voidaan asettaa myös lääkeannosjakelija, jossa lääkkeet ovat valmiiksi annospusseissa.

Sen lisäksi, että ÄlyDosetti muistuttaa lääkkeistä hälytyksellä ja puheohjauksella, hoitohenkilökunta voi myös tukea asiakkaan muistia kirjallisesti henkilökohtaisilla ohjeilla.

Digitalisaatio – teknologisten apuvälineiden käyttö – yleistyy ja arkipäiväistyy tällä hetkellä terveydenhuollosssa. Hoitotyön ammattilaisten onkin hyvä tietää, mitä erilaisia apuvälineitä, kuten robotteja, sovelluksia ja laitteita on tarjolla.

Verrattuna esimerkiksi lääkerobotteihin ÄlyDosetti on huomattavasti kustannustehokkaampi varhaisen tuen ratkaisu. ÄlyDosetti on myös selkeä ja helppokäyttöinen eikä vaadi erillisen sovelluksen asentamista.

Kun ÄlyDosetti huolehtii lääkkeidenotosta, kotihoidon aikaa jää muuhun hoitoon ja vaikkapa kuulumisten vaihtoon!

Scroll to Top