YHTEYDENOTTO
 
 
Yhteystiedot
 
Kari Korander
Karjalantie 31, 03400 Vihti
puh. 0400 471 270, fax 09-224 7731
info@dosecontrol.fi
www.dosecontrol.fi
 
   
 
 
 
 
 
Palkittua
suunnittelua
terveytemme
hyväksi
 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi vuonna 2001 Innosuo-mipalkinnon Diacon-lääkemuistuttimen kehittämisestä. Palkinto myönnetään yrityksille, yhteisöille ja henkilöil-le, joiden ideat ja inno-vaatiot ovat merkit-tävästi edistäneet tai joiden arvioidaan edistävän luovuutta ja työllisyyttä Suomessa.