YHTEYDENOTTO
 
 
Yhteydenotto
 
Voit kysyä lisätietoja ja
antaa palautetta sähköpostin välityksellä:

info@dosecontrol.fi
 
   
 
 
 
 
 
Palkittua
suunnittelua
terveytemme
hyväksi
 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi vuonna 2001 Innosuo-mipalkinnon Diacon-lääkemuistuttimen kehittämisestä. Palkinto myönnetään yrityksille, yhteisöille ja henkilöil-le, joiden ideat ja inno-vaatiot ovat merkit-tävästi edistäneet tai joiden arvioidaan edistävän luovuutta ja työllisyyttä Suomessa.