YHTEYDENOTTO
 
 
Yhteistyökumppanit
Diacon-lääkemuistuttimen kehitystyössä on ollut
mukana huippuosaajia eri aloilta:


Projektipäällikkö Hannu Hakonen, Keksintösäätiö

Dosentti Jaakko Juhani Himberg, HYKS

Teollinen muotoilija Heikki Koivurova

Professori Jukka Lekkala, VTT

Keksijä, diabeetikko Raimo Juselius
 
   
 
 
 
 
 
Palkittua
suunnittelua
terveytemme
hyväksi
 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen myönsi vuonna 2001 Innosuo-mipalkinnon Diacon-lääkemuistuttimen kehittämisestä. Palkinto myönnetään yrityksille, yhteisöille ja henkilöil-le, joiden ideat ja inno-vaatiot ovat merkit-tävästi edistäneet tai joiden arvioidaan edistävän luovuutta ja työllisyyttä Suomessa.